Πρόσκληση σε Σεμινάριο SM/2023/06-1

Η Εκπαιδευτική Επιτροπή του Σύνδεσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου(ΣΕΛΚ) έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στο σεμινάριο SM/2023/06-1 , με τίτλο:
 
Σεμινάριο 06/2023: Ο περί Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου Νόμου
 
Γλώσσα Σεμιναρίου:
 
Ελληνικά
 
Σε ποιους απευθύνεται:
 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα μέλη του ΣΕΛΚ καθώς και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
 
 
 
Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη:
 
Η πλήρης συμμετοχή στην εκδήλωση αντιστοιχεί σε 3,00 Μονάδες ΣΕΑ
 
Πληροφορίες:
 
Το σεμινάριο απευθύνεται στα Μέλη του ΣΕΛΚ που  εργάζονται στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και σε άλλους αρμόδιους υπηρεσιακούς λειτουργούς.