Πρόσκληση σε Σεμινάριο SM/2021/16-1

Η Εκπαιδευτική Επιτροπή του Σύνδεσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου(ΣΕΛΚ) έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στο σεμινάριο SM/2021/16-1 , με τίτλο:
 
Webinar 15/2021: Anti-Money Laundering – Intermediary
 
Γλώσσα Σεμιναρίου:
 
Αγγλικά
 
Σε ποιους απευθύνεται:
 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα μέλη του ΣΕΛΚ καθώς και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
 
Ομιλητές:
 
Nassos Paltayian, Director, Abacus Limited - Λευκωσία
 
Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη:
 
Η πλήρης συμμετοχή στην εκδήλωση αντιστοιχεί σε 3,00 Μονάδες ΣΕΑ
 
 
Μέλη: €50,00 (Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
Φοιτητές: €50,00 (Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
Μη μέλη: €100,00 (Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
 
Διάρκεια:
 
3,00 ώρες
 
 
Πληροφορίες:
 
SM/2021/16-1
Πόλη: Λευκωσία
Χώρος: Webinar
Ημ.: 22/4/2021
'Ωρα: 14:30-17:45
Διαθέσιμες Θέσεις: 81