ΕΣ 3/23 - Δείκτης Διαφθοράς 2022

3/2/2023

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ


Αγαπητά Μέλη,

Σας επισυνάπτεται η Εγκύκλιος Συμμόρφωσης 3/2023 σχετικά με την δημοσιοποίηση του δείκτη Διαφθοράς  για το έτος 2022.

Η Εγκύκλιος Συμμόρφωσης είναι προσβάσιμη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου.


Περισσότερες ανακοινώσεις