Πειθαρχική Επιτροπή

Σύνθεση Επιτροπής:   Χρίστος Μαυρέλλης – Πρόεδρος του Δευτεροβάθμιου Κλιμακίου

Νίκος Παπαευσταθίου – Πρόεδρος του Πρωτοβάθμιου Κλιμακίου

Γιαννάκης Θεοκλήτου – Μέλος ΣΕΛΚ

Μαρία Καπαρδή – Μέλος ΣΕΛΚ

Πόλυς Μιχαηλίδης - Μέλος ΣΕΛΚ

Νίκος Νικολαΐδης – Μέλος ΣΕΛΚ
  Πανίκος Τσιαϊλής – Μέλος ΣΕΛΚ

Νίνος Χατζηρούσος – Μέλος ΣΕΛΚ

Στέλιος Χριστοδούλου – Μέλος ΣΕΛΚ

Κύπρος Ιωαννίδης – Μη Μέλος ΣΕΛΚ

Λέαντρος Παπαφιλίππου – Μη Μέλος ΣΕΛΚ

Χρίστος Πατσαλίδης – Μη Μέλος ΣΕΛΚ

Γιώργος Χαραλαμπίδης – Μη Μέλος ΣΕΛΚ

Ανδρέας Χαρίτου – Μη Μέλος ΣΕΛΚ

Χριστόφορος Χριστοφή – Μη Μέλος ΣΕΛΚ