Συμβούλιο

Δημήτρης Σ. Βάκης
Πρόεδρος
Βιογραφικό σημείωμα

Δημήτρης Σ. Βάκης

Ο κ Δημήτρης Σ. Βάκης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της KPMG Limited. Κατέχει πτυχίο Πληροφορικής και Λογιστικής (BSc Joint Honours) και είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

Εργάστηκε στην Touche Ross & Co στο Λονδίνο από το 1984 μέχρι το 1987. Επανήλθε στην Κύπρο το 1987 και εργάστηκε στην Μεταξάς Λοϊζίδης Συρίμης και Σία (τώρα KPMG Limited), όπου έγινε συνέταιρος το 1991. Επίσης είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Σ. της KPMG Limited στην Κύπρο.

Διατέλεσε υπεύθυνος κατά καιρούς για διάφορα τμήματα και υπηρεσίες της KPMG όπως Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας, εισαγωγής εταιρειών στο χρηματιστήριο, αποτιμήσεων, συγχωνεύσεων, εξαγορών, αναδιοργανώσεων, ειδικών Διαχειριστικών Έλεγχων, κ.α.), Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων, Business Performance Improvement (Διεξαγωγή μελετών σε διαχειριστικά συστήματα όπως ISO 9000, ISO 14000, κ.α.), και Υπηρεσίες Πληροφορικής (καθορισμός αναγκών, επιλογή, εφαρμογή συστημάτων, βελτίωση διαδικασιών, κ.α.).

Σήμερα είναι υπεύθυνος για ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο πελατών σε θέματα Ελέγχου και άλλων υπηρεσιών, και ηγείται των τμημάτων IT και Markets & Marketing της KPMG στην Κύπρο.

Είναι/διατέλεσε μέλος των πιο κάτω οργανισμών/ινστιτούτων:
- Μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)
- Μέλος του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου
- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΒ και μέλος της Εκτελεστικής του Επιτροπής
- Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας
- Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων
- Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Πληροφορικής του ΣΕΛΚ

Ο κ Βάκης είναι νυμφευμένος και πατέρας τριών παιδιών.

×
Μάριος Μ. Σκανδάλης
Αντιπρόεδρος
Βιογραφικό σημείωμα

Μάριος Μ. Σκανδάλης

Ο κ. Μάριος Σκανδάλης γεννήθηκε το 1971.  Είναι μέλος του Association of Chartered Certified Accountants (UK), αδειούχο μέλος του Association of Certified Fraud Examiners (US) και Certified Financial Consultant. 

Είναι Fellow member του International Compliance Association του Ηνωμένου Βασιλείου και μέλος του Society of Corporate Compliance and Ethics των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Σήμερα είναι ο Διευθυντής Διεύθυνσης Συμμόρφωσης του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου.  Η επαγγελματική του καριέρα ξεκίνησε το 1995 ως Προϊστάμενος Ελέγχου και Ανώτερος Διοικητικός Σύμβουλος του ελεγκτικού οίκου Ernst & Young καλύπτοντας την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  Το έτος 2000 μετακινήθηκε στο Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου αναλαμβάνοντας τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου για περισσότερο από μια δεκαετία.  Ακολούθως ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Οργάνωσης Εργασιών Εξωτερικού Συγκροτήματος μέχρι το 2013 οπόταν και διορίστηκε Νόμιμος Εκπρόσωπος και επικεφαλής των εργασιών της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα.

Ο κ. Σκανδάλης είναι Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, o Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και ιδρυτικό μέλος της Διεθνής Διαφάνειας (Κύπρος) και ο Αντιπρόεδρος του Association of Certified Fraud Examiners (Παράρτημα Κύπρου).  Είναι ενεργός επαγγελματίας στον τομέα καταπολέμησης της απάτης/διαφθοράς και συμμόρφωσης και προεδρεύει ή συμμετέχει ως ομιλητής σε συναφή διεθνή συνέδρια στην Ευρώπη.

×
Μαρία Παστελλοπούλου
Γραμματέας
Βιογραφικό σημείωμα

Μαρία Παστελλοπούλου

Η Μαρία Παστελλοπουλου είναι ο ιδρυτής και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ελεγκτικής εταιρείας Παστελλοπούλου Καρλεττίδης Λίμιτεδ. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) από το 2012 αλλά και μέλος (Fellow) του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Στο παρελθόν έχει υπηρετήσει το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) από τις θέσεις του μέλους και προέδρου της Εκπαιδευτικής Επιτροπής. Η Μαρία Παστελλοπούλου ειδικεύεται στον ελεγκτικό τομέα.

×
Ανδρέας Ανδρέου
Μέλος
Βιογραφικό σημείωμα

Ανδρέας Ανδρέου

Ο Ανδρέας Ανδρέου είναι Συνέταιρος και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Deloitte Ltd.
Εργάζεται στην Deloitte από το 1997 και είναι υπεύθυνος για την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών σε μεγάλο αριθμό δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, με εξειδίκευση σε θέματα ασφαλιστικών εταιρειών και άλλων εταιρειών του χρηματοοικονομικού τομέα.
Ο Ανδρέας Ανδρέου ηγείται της τεχνικής ομάδας της Deloitte Κύπρου για θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) και είναι εκπαιδευτής σε αρκετά εκπαιδευτικά σεμινάρια τεχνικής φύσης.
Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) από τον Ιούλιο του 2015, ενώ διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Λογιστικών Προτύπων του ΣΕΛΚ για τα έτη 2010-2014, και Αντιπρόεδρος της ίδιας επιτροπής για το έτος 2014-2015.
Κατέχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λογιστική) από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (ΑCA) από το 2001.
Ο Ανδρέας είναι παντρεμένος και πατέρας 3 παιδιών.

×
Αντώνης Βασιλείου
Βιογραφικό σημείωμα

Αντώνης Βασιλείου

×
Χρίστος Βασιλείου
Μέλος
Βιογραφικό σημείωμα

Χρίστος Βασιλείου


Ο Χρίστος Βασιλείου είναι Διοικητικός Σύμβουλος στην εταιρεία KPMG Λίμιτεδ.

Ξεκίνησε την καριέρα του από την KPMG στο Leeds όπου εργάστηκε από το 1991 μέχρι το 1994 και ακολούθως επέστρεψε στην Κύπρο και εργάστηκε στην KPMG, όπου έγινε συνέταιρος το 1999.

Σήμερα είναι ο επικεφαλής του τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της KPMG Λίμιτεδ.  Είναι επίσης ο επικεφαλής του τμήματος Επενδυτικών Ταμείων του γραφείου, καθώς και της Ακαδημίας KPMG Λίμιτεδ.  Διετέλεσε κατά καιρούς υπεύθυνος άλλων τμημάτων του γραφείου όπως το τμήμα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών.  Διετέλεσε επίσης επικεφαλής του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του Οίκου από το 2003 μέχρι και το 2012.  Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Σ. της KPMG Λίμιτεδ στην Κύπρο.

Είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).  Είναι επίσης μέλος του CIFA και αντιπρόεδρος της Επιτροπής του AIF and UCITS, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του CyprusGCC Association και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του CyprusUK.

Ο Χρίστος Βασιλείου έχει πτυχίο BA (Econ) Accounting and Finance (Joint Honours) από το πανεπιστήμιο του Manchester.

Είναι έγγαμος με τρία παιδιά. 

×
Κυριάκος (Κάρλος) Ζάγκουλος
Βιογραφικό σημείωμα

Κυριάκος (Κάρλος) Ζάγκουλος

Ο Κάρλος  είναι ιδρυτικό μέλος του ελεγκτικού οίκου  BDO Ltd η οποία εργοδοτεί πέραν των εκατόν ατόμων στα γραφεία που διατηρεί στην Λευκωσία και Λεμεσό. Ο οίκος προσφέρει ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές καθώς και υπηρεσίες αφερεγγυότητας.

Ο Κάρλος έχει πέραν των 30 χρόνων εμπειρία στο επάγγελμα και τα τελευταία είκοσι χρόνια είναι συνέταιρος στην BDO.

Αφού ολοκλήρωσε την εκπαίδευση του στον οίκο Arthur Andersen Λονδίνου, παρέμεινε για ακόμα ένα χρόνο ως μάνατζερ. Στην συνέχεια επέστρεψε στην Κύπρο όπου  εργάστηκε αρχικά στον οίκο Coopers and Lybrand. Από το 1996 είναι συνέταιρος στην BDO Ltd.

Στην BDO o Κυριάκος ήταν επικεφαλείς διαφόρων τμημάτων περιλαμβανομένου του γραφείου που διατηρούσε ο οίκος κατά τα έτη 2000-2005 στην Μόσχα. Μέχρι το 2007 ο Κυριάκος ήταν επικεφαλής  του τομέα διεθνών ελεγκτικών υπηρεσιών. Από τότε διατηρεί την θέση του διευθύνον σύμβουλου της BDO ενώ διατηρεί και την θέση του επικεφαλή του φορολογικού τμήματος.

Ο Κυριάκος είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants of England and Wales καθώς και του ΣΕΛΚ. Διατέλεσε μέλος της φορολογικής επιτροπής του και μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής για μικρά και μεσαία γραφεία.

 Είναι νυμφευμένος και πατέρας τριών παιδιών.

×
Πιερής Μάρκου
Μέλος
Βιογραφικό σημείωμα

Πιερής Μάρκου

Ο Πιερής Μάρκου είναι κάτοχος πτυχίου Λογιστικής, είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (ΙCAEW) ως επίσης και του Chartered Institute of Taxation του Ηνωμένου Βασιλείου. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1986 στο Λονδίνο και από το 2000 ανέλαβε ως συνέταιρος Επικεφαλής των Φορολογικών υπηρεσιών στον οίκο Χρυσάνθου και Χριστοφόρου (Andersen) στην Κύπρο και από το 2003 ως Επικεφαλής των Φορολογικών και Νομικών υπηρεσιών στην Deloitte Κύπρου.

 Έχει πολύχρονη πείρα στην παροχή φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα πελατών κυρίως σε πολυεθνικές και ιδιωτικές εταιρείες σε θέματα φορολογικού σχεδιασμού και αναδιοργάνωσης. Είναι ένας από τους κύριους διαπραγματευτές με τις φορολογικές αρχές για την επίλυση φορολογικών θεμάτων πελατών.

Είναι ενεργό μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου από το 1992 όπου διετέλεσε μέλος, αντιπρόεδρος και πρόεδρος της Φορολογικής επιτροπής και επιτροπής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας καθώς και μέλος του Συμβουλίου του Συνδέσμου από τον Ιούλιο 2014. Είναι σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομικών σε θέματα συμβάσεων αποφυγή διπλής φορολογίας και συμμετέχει ενεργά σε διαβουλεύσεις τόσο με το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων όσο και με το Υπουργείο Οικονομικών για τη διαμόρφωση της κυπριακής φορολογικής νομοθεσίας. Είναι τακτικός ομιλητής σε διασκέψεις και σεμινάρια και συντάκτης διαφόρων άρθρων σε τοπικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης για την τοπική και διεθνή φορολογία.

×
Σταύρος Παντζαρής
Μέλος
Βιογραφικό σημείωμα

Σταύρος Παντζαρής

Ο Σταύρος Παντζαρής είναι o νέος Διευθύνων Συνέταιρος της Ernst & Young (EY) στην Κύπρο. Ηγείται επίσης των ελεγκτικών υπηρεσιών του οίκου στην Κύπρο.

Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης καριέρας του, ο Σταύρος Παντζαρής ανέπτυξε δραστηριότητα στην παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών, συμβουλών επιχειρηματικού κινδύνου καθώς και υπηρεσιών υποστήριξης συναλλαγών (Transaction Support Services). Στο παρελθόν συμμετείχε επίσης ως υπεύθυνος έργου σε ομάδες που ασχολήθηκαν με έργα εξαγορών και συγχωνεύσεων, προσφέροντας παράλληλα συμβουλές σε θέματα αναφορικά με την ετοιμασία Ενημερωτικών Δελτίων για αρχική εγγραφή εταιρειών στο Κυπριακό Χρηματιστήριο (ΙΡΟ). Διετέλεσε επίσης επικεφαλής του τμήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Κινδύνων της ΕΥ στην Κύπρο καθώς και υπεύθυνος για την τήρηση/συμμόρφωση του προσωπικού της ΕΥ Κύπρου με τους διεθνείς κανόνες ανεξαρτησίας της ΕΥ.  

Ο Σταύρος Παντζαρής κατέχει πτυχίο Μηχανικής (B. Eng in Engineering with Industrial Management) και είναι εγγεγραμμένος ως Εγκεκριμένος Λογιστής από το 1992. Είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (FCA) και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Στο παρελθόν υπήρξε μέλος της Χρηματιστηριακής Επιτροπής του ΣΕΛΚ, υπηρετώντας ως πρόεδρος κατά τη διάρκεια των ετών 2003-2005. Σήμερα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΛΚ.

×
Φίλιππος Ραπτόπουλος
Μέλος
Βιογραφικό σημείωμα

Φίλιππος Ραπτόπουλος

Ο Φίλιππος Ραπτόπουλος έχει διοριστεί από το Συμβούλιο του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου σαν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Ιούλιο 2014.

Ο Φίλιππος είναι 45 ετών και είναι μέλος του Ινστιτούτου από το Φεβρουάριο 1999 , και έχει μια μακρά και ενεργό συμμετοχή στην στήριξη της Κύπρου ως μια ανταγωνιστική φορολογική δικαιοδοσία τόσο στο ρόλο του ως εγκεκριμένου λογιστή όσο και σαν συνέταιρου στην ΕΥ (Ernst & Young Cyprus Limited). 

Η επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1992 σαν ελεγκτής στην Ernst & Υoung. Μετά από αρκετά χρόνια κατοχής υψηλόβαθμων θέσεων στον τομέα της ναυτιλίας , ο Φίλιππος, στη συνέχεια, έγινε Αρχιφοροθέτης στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων Κύπρου (2000-2008), όπου βοήθησε προσωπικά τον Διευθυντή του Φόρου Εισοδήματος και απέκτησε εμπειρία σε όλους τους τομείς της Κυπριακής Φορολογίας.

Το 2008, ο Φίλιππος εντάχθηκε στην EY σαν Εκτελεστικός Διευθυντής, με έμφαση στην άμεση φορολογία (Υπηρεσίες Εταιρικής Φορολογικής Συμμόρφωσης και Διεθνούς Φορολογίας), και διορίστηκε σαν συνέταιρος το 2010. Από τις αρχές του 2013, έχει γίνει επικεφαλής των φορολογικών υπηρεσιών της Εταιρείας.

Ο Φίλιππος έγινε Εγκεκριμένος Λογιστής το 1995 και είναι κάτοχος πτυχίου (Bachelor) στη Λογιστική & Οικονομικά του Πανεπιστημίου του Southbank.

Επιπλέον, είναι μέλος άλλων επαγγελματικών και κοινωνικών σωμάτων τόσο τοπικά όσο και στο εξωτερικό.

×
Σπύρος Σπύρου
Μέλος
Βιογραφικό σημείωμα

Σπύρος Σπύρου

Ο κ. Σπύρος Σπύρου είναι Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) από τον Ιούνιο 2002. Προηγουμένως κατείχε τη θέση του Λογιστή 1ης Τάξης του Οργανισμού από τον Αύγουστο 1996. Κατά την περίοδο Ιούλιος 1991 – Ιούλιος 1996, εργάστηκε στην εταιρεία BP Cyprus Ltd ως Accounting Officer και Supplies/Aviation/Finance Controller.

Κατέχει πτυχίο BA (Hons) Accounting and Management Science (University of Kent) και Master of Business Administration (University of Warwick). Είναι Μέλος του Association of Chartered Certified Accountants του Ηνωμένου Βασιλείου (ACCA) από τον Ιούλιο 1995 και Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) από τον Φεβρουάριο 1998.

Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΛΚ από τον Ιούλιο 2015. Διετέλεσε επίσης Μέλος της Επιτροπής Δημόσιου Τομέα του ΣΕΛΚ κατά την περίοδο Σεπτέμβριος 2012 –Σεπτέμβριος 2014 και Πρόεδρος της Επιτροπής κατά την περίοδο Οκτώβριος 2014 – Ιούλιος 2015.

Ο κ. Σπύρου είναι νυμφευμένος και πατέρας δύο παιδιών.

×
Δημήτρης Ταξιτάρης
Μέλος
Βιογραφικό σημείωμα

Δημήτρης Ταξιτάρης

Ο Δημήτρης Ταξιτάρης είναι συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Symmetria F.S. Ltd («Symmetria»), ανεξάρτητης εταιρείας συμβουλευτικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ερευνών και αναλύσεων με βάση την Κύπρο. Είναι μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής της Symmetria η οποία καθορίζει επενδυτική στρατηγική για ένα εύρος επενδυτικών κατηγοριών όπως μετοχές, ομόλογα, εμπορεύματα, εναλλακτικές επενδύσεις περιλαμβανομένης ακίνητης περιουσίας και μετρητών. Ασχολείται με εξεύρεση και αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών, έρευνα και ανάλυση και ενεργεί ως σύμβουλος αριθμού επενδυτικών, συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών ταμείων.

Από το 2001 μέχρι τον Αύγουστο του 2013 εργάστηκε στο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία, στην οποία ασχολήθηκε με την οικοδόμηση και διαχείριση του ηγετικού οργανισμού διαχείρισης κεφαλαίων και επενδυτικών συμβουλών στην Κύπρο, με εγχώριους και διεθνείς πελάτες, ιδιώτες και θεσμικούς από όλους τους κλάδους. Κατά τη θητεία του στο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου, ήταν υπεύθυνος για μεγάλο αριθμό διεθνών και εγχώριων χαρτοφυλακίων όλων των επενδυτικών κατηγοριών και μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής του Συγκροτήματος, αποχωρώντας ως Διευθυντής Διαχείρισης Κεφαλαίων. Προηγουμένως, εργάστηκε στη Deloitte στο Λονδίνο, όπου έλαβε τον τίτλο του Associate Chartered Accountant και έγινε μέλος του Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW).

Ο Δημήτρης Ταξιτάρης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Cyprus Investment Funds Association (CIFA). Επί σειρά ετών, είναι εκπαιδευτής σε προγράμματα για διαχείριση επενδύσεων και για το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για επενδύσεις, καλύπτοντας θέματα όπως MiFID, UCITS, AIFMD, Market Abuse και Transparency. Διετέλεσε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για Επενδυτικά Ταμεία του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων (ΚΟΠΕ / CIPA), μέλος του Consultative Working Group του Corporate Reporting Standing Committee του European Securities and Markets Authority (ESMA) και Πρόεδρος της Επιτροπής Χρηματιστηρίου και Κεφαλαιαγοράς του ΣΕΛΚ.

Ο Δημήτρης Ταξιτάρης κατέχει BSc. Mathematics with Statistics από το Imperial College (first class honours) και MSc. Mathematical Trading and Finance από το City University στο Λονδίνο (distinction).

×
Νίκος Χειμαρίδης
Μέλος
Βιογραφικό σημείωμα

Νίκος Χειμαρίδης

Ο Νίκος Χειμαρίδης είναι συνέταιρος στην εταιρεία PricewaterhouseCoopers Κύπρου και έχει εξειδίκευση στα φορολογικά θέματα. Προσφέρει φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Υπουργείο Οικονομικών για θέματα που άπτονται της σύναψης Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με άλλες χώρες.

Ο Νίκος είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), και μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Κατέχει πτυχίο στα Οικονομικά και Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές απο το University of London.

Στο παρελθόν διετέλεσε μέλος στην Εκπαιδευτική Επιτροπή (πρόεδρος), στην Επιτροπή Χρηματιστηρίου (μέλος) καθώς και στην Φορολογική Επιτροπή (αντιπρόεδρος) του ΣΕΛΚ.

Κατά καιρούς έχει δημοσιεύσει άρθρα για φορολογικά σε εφημερίδες και το περιοδικό του ΣΕΛΚ καθώς και φορολογικές εκδόσεις της PwC. Ήταν επίσης ομιλητής για φορολογικά θέματα σε πολλά συνέδρια στην Κύπρο και το εξωτερικό.

×
Οδυσσέας Χριστοδούλου
Βιογραφικό σημείωμα

Οδυσσέας Χριστοδούλου

Ο Οδυσσέας Χριστοδούλου είναι μέλος του Association of Chartered Certified Accountants (FCCA) και του Chartered Institute of Bankers (FCIB).  Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) με εξειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά και κατέχει τον τίτλο του Certified Management Accountant (CMA) του Institute of Management Accountants (USA).

Εργάστηκε στους Coopers and Lybrand κατά την περίοδο της εκπαίδευσης του σαν εγκεκριμένος λογιστής και στον τραπεζικό τομέα στον όμιλο Marfin Popular Bank και στην Lombard Natwest Bank.  Από το 1993 εργάζεται στο Intercollege/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και είναι μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Διετέλεσε Διευθυντής Επαγγελματικών Σπουδών για τα προγράμματα των λογιστών, τραπεζιτών και χρηματιστών που μετεξελίχτηκε στο διεθνή οργανισμό Globaltraining.  Είναι Εκτελεστικός Διευθυντής της Globaltraining με κέντρα σπουδών σε Κύπρο, Ελλάδα, Ρουμανία και ένα πρωτοποριακό “online centre”.  Διδάσκει κοστολόγηση, διοικητική λογιστική και χρηματοοικονομικά. Από το 2012 αντιπροσωπεύει την Κύπρο στο International Assembly του ACCA.  Διετέλεσε μη εκτελεστικός σύμβουλος στα συμβούλια διαφόρων δημοσίων εταιρειών και είναι μη εκτελεστικός σύμβουλος στην Ancoria Bank.

×